Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej z siedzibą na ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia, można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: kontakt@hospicjum-czestochowa.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności związanych z programem „Zielona książka” realizowanym przez Stowarzyszenie.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, według zasad określonych w RODO.
 5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w projekcie „Zielona książka”.
 6. Wysłanie e-maila z przepisem jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych (adres e-mail, imię, nazwisko) oraz potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą klauzulą informacyjną.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia czynności związanych z projektem „Zielona książka”.
 8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy są do tego upoważnieni na podstawie przepisów prawa oraz umowy powierzenia danych.