Kontakt

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

42-202 Częstochowa ul. Krakowska 45a

tel./fax (34) 360-54-91, (34)360-55-37

e-mail: kontakt@hospicjum-czestochowa.pl

e-mail dział księgowości: ksiegowosc@hospicjum-czestochowa.pl

NIP 573-11-78-324 REGON 150873476

Bank PeKaO S.A. oddział Częstochowa15 1240 1213 1111 0000 2379 4368

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16.03.1993 r. pod numerem KRS 0000056401